RSNET – TeatrO

grafický dizajn / firemná identita

Firma RSNET je poskytovateľ internetu, digitálnej televízie a aj telefónnej pevnej linky. Táto firma pôsobí na trhu od roku 2003, pričom už od roku 2005 jej poskytujeme naše služby.

Staráme sa o vzhľad vizualnéj komunikácie a pravidelne ju obmieňame tak aby bola v súlade s aktuálnym trendom grafického dizajnu a propagácie.