IMAR / SVET ENEGRIÍ

firemná identita / video

Spoločnosť IMAR – Obnova bytových domov nás oslovila s požiadavkou o komplexné vytvorenie firemnej  identity pre divíziu Svet energií. Táto divízia sa zaoberá ekologickými spôsobmi spracovania a využitia energií.  Ich požiadavkou pri tvorbe loga a základných prvkov vizuálnej komunikácie, bola téma ekológie,

symbolizovať šetrnosť k životnému prostrediu a úsporu energie. Okrem toho bola taktiež požiadavka pre ľahko zapamätateľné logo. Zvolili sme preto farby prírody. Modrá zobrazuje vodu, oranžovo-žltá je slnko a zelená tráva, zeleň, teda to, čo je živé.  Logo je tvorené z dvoch písmen SE – Svet Energií, pričom sú jeho tvary oblé a jemné,

akoby šetrné k svojmu okoliu. Celé logo je zdôraznené oblúčikom, ktorý spolu s písmenami vytvára dojem usmiatej tváričky. Ústredný vizuál, pánske ruky držiace malý stromček, má vyjadrovať šetrnosť a starostlivosť o zraniteľnú prírodu. Pre Svet energií sme vytvorili okrem loga aj rôzne druhy propagačných materiálov.